Ανάθεση Ακινήτου - Μεσιτικό Γραφείο στην Καβάλα!

Διαθέτω ακίνητο με τα ακόλουθα στοιχεία:

*
*
*
*
*
*

Στοιχεία επικοινωνίας

*
*
*
*